N’ANTICCHIA

Fermati n’anticchia                            
Unni curri                                            
Cu tutta chista prescia ?                   

Fatti taliari                                         
tannicchedda ancora                      
e, 
fermati n’anticchia                         
a cuntami unni curri  
accussi‘                                             

Nun sarannu pi sempri                                 
Nun sarannu tutti l’occhi              
a taliariti comu ti taliu iu

allora fermati n’anticchia 
e fatti Amari

Lou Petìt Ausèth Sicilia

 

In cèrchy

                                                                            « Jèryn in cèrchy dy pàsuly vèrdeggiant !! »*                                                                                                  

Jèryn in cèrchy dy té
na tàrda sèry
e na stàggiony
nu cièl,
d’Estat,
d’iernu

Davant à Chiès
e in d’ lùscy

Jèryn in cèrchy dy té,
da sèmp
m’si parut v’ciny

Jèryn in cèrchy dy té
e ca nèsci…

Lou Petìt Ausèth  Puglia 23 Agosto 2018

* Radicy dy Palasceny, Vittorio Favale,  Poeta Dialettale, vernacolo paglianese